Działalność naukowa

Promocja doktorska Pani dr Joanny Łubiny

W dniu 8 listopada 2022 r. w Instytucie Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Łubiny pt.„Kontrola finansowa w samorządzie terytorialnym prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli” w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Obrona odbyła się w formie hybrydowej.
Obronie przewodniczyła dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa. Promotorem doktoratu był dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, zaś recenzentami: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK oraz dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ.
Podczas obrony doktorantka przedstawiła główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie ustosunkowała się do uwag recenzentów oraz odpowiedziała na pytania zgłoszone w czasie dyskusji.
W dniu 8 listopada 2022 r. Rada Naukowa Instytutu Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie nadała Pani Joannie Łubinie stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

wstecz