dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR
Telefon kontaktowy:  
E-mail: asiewierska@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 318

Politolożka zajmująca się m.in. psychologią polityki, polityką  migracyjną i integracyjną, językiem polityki, mitologią polityczną oraz wpływem nowych mediów na politykę, szczególnie radykalizacją i polaryzacją społeczną oraz populizmem.

W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, na podstawie dorobku naukowego i monografii naukowej „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji”. W 2005 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie rozprawy doktorskiej „Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2001”, napisanej pod opieką prof. dra hab. Jerzego Chłopeckiego.

W latach 2018 – 2021 Rektorka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W latach 2000 – 2018 kolejno Asystent, Adiunkt, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk o Administracji oraz Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ramach wyjazdów badawczych i staży naukowych m.in. brała udział w badaniach naukowych w Indiach (2004, 2005); pod opieką merytoryczną prof. Anjoo Sharan Upadhyaya przebywała na stażu na Wydziale Nauk Społecznych Benares Hindu University w Waranasi (2007). W 2007 roku brała udział w projekcie badawczym „Przemiany polityczne w Nepalu w kontekście wyborów parlamentarnych”, w ramach którego zostały przeprowadzone spotkania z czynnymi politykami nepalskimi, m.in. z liderem partii maoistowskiej Unified Communist Party of Nepal, dr Baburam Bhattaraiem, późniejszym premierem Nepalu w latach 2011-2013, oraz dr Bishnu Nepalem, byłym ambasadorem Nepalu w krajach Azji Wschodniej. W 2010 roku przebywała na stażu naukowym w Indonezji, m.in. na Yogyakarta State University. W 2019 roku brała udział w projekcie „Leaders in University Management” w University College London w Wielkiej Brytanii.

Za książkę Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, nominowana do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera (2017).

Członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, zespołu redakcyjnego „Global Media Journal”, zespołu redakcyjnego „Social Communication. Online Journal”. Recenzentka czasopisma naukowego „Kultura-Historia-Globalizacja”.

 

Wykaz publikacji naukowych