dr Anna Pięta-Szawara

dr Anna Pięta-Szawara
Telefon kontaktowy: 17 872 10 19
E-mail: apieta@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 327

Doktor nauk humanistycznych (2011, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Ukończyła studia doktoranckie w zakresie Nauk o polityce (2010, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), magisterskie: na kierunku Politologia (specjalność: samorząd i polityka lokalna, 2006, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), magisterskie na kierunku Historia (specjalność: nauczycielska, 2004, Uniwersytet Rzeszowski), a także podyplomowe w zakresie Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie oświaty (2016, Uniwersytet Rzeszowski). Wyróżniona dyplomem uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 1 października 2004 r. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń w zakresie kompetencji do pracy z młodzieżą oraz zarządzania w oświacie. Odbyła staże zagraniczne w Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Peloponeskim w Koryncie oraz Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Przebywała w Uniwersytecie Alfreda Nobla w Dnipro w charakterze visiting researcher. Członkini rady naukowej czasopisma „Current and Future Perspectives on Teaching and Learning”, wydawanego przez „1 Decembrie 1918” University (Alba Iulia, Romania). Członkini Rady Naukowej Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka publikacji z zakresu myśli politycznej, teorii polityki, metodologii nauk oraz polityk publicznych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Inicjatorka szeregu działań o charakterze społecznym, ekspertka i trenerka w projektach międzynarodowych, współautorka miejskiego dokumentu strategicznego. Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. S. Barańczaka w Rzeszowie.

 

Wykaz publikacji naukowych