mgr Damian Wicherek

mgr Damian Wicherek
Telefon kontaktowy:  
E-mail: dwicherek@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 328

Magister politologii. W 2018 r. ukończył studia na kierunku politologia w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w 2019 r. studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czterokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszych studentów, wyróżniony dyplomem uznania Dziekana oraz Rektora UR za ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku politologia. W 2019 r. otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018 ogłoszonym przez dwumiesięcznik „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. W 2017 oraz 2019 r. odbył staże w Biurze Prawa i Ustroju oraz w Biurze Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP.

Od 2018 roku zatrudniony jako asystent w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do zainteresowań badawczych mgr D. Wicherka należą zagadnienia związane z partiami politycznymi oraz systemami politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Autor kilkunastu opracowań naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz monografiach naukowych.

 

Wykaz publikacji naukowych