dr hab. Paweł Kuca, prof. UR

dr hab. Paweł Kuca, prof. UR
Telefon kontaktowy:  
E-mail: pkuca@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 334

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2022 r.). Zainteresowania badawcze obejmują funkcjonowanie mediów regionalnych i lokalnych, prowadzenie polityki informacyjnej organizacji, a także współczesne procesy dotyczące funkcjonowania mediów i dziennikarzy. Od 2011 r. pracownik Katedry Politologii, a następnie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2004-2015 współpracownik na podstawie umów cywilno-prawnych: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. W latach 2012-2020 zastępca kierownika, a następnie zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2001-2010 dziennikarz mediów regionalnych w województwie podkarpackim. Konsultant i doradca przy realizacji projektów z zakresu public relations i media relations. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, a także Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek redakcji czasopisma „Naukowy Przegląd Dziennikarski”.

 

Wykaz publikacji naukowych