dr Katarzyna M. Cwynar

dr Katarzyna M. Cwynar
Telefon kontaktowy:  
E-mail: kacwynar@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 334
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2010 rok – wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (członek Zarządu o. Rzeszów 2017–2020)
  • sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich (od 2011 r.)
  • członek redakcji rocznika „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” (od 2000 – sekretarz; od 2016 r. – zastępca redaktora naczelnego)
  • grant promotorski MNiSW w latach 2006–2009 (nr 1 H02E 019 30)
  • zainteresowania naukowe: myśl społeczno-polityczna, w tym w szczególności demokracja uczestnicząca, kooperatyzm

 

Wykaz publikacji naukowych