dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR
Telefon kontaktowy:  
E-mail: sgrabowska@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 328

stopień/tytuł: dr hab.

reprezentowana dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina: 50% n. prawne, 50% nauki o polityce i administracji;

ukończone studia wyższe: mgr UMCS filia w Rzeszowie 1997; dr - UMCS w Lublinie 2004; dr hab. - UMCS w Lublinie 2012;

kariera akademicka: prof. UR,

 • Nagroda Rektora UR III st. - 2004;
 • Nagroda Rektora UR II st. - 2013;
 • Krajowe Stypendium Wyjazdowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2006;
 • staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, Słowacja - 2008;
 • stypendium habilitacyjne przyznane przez Rektora UR - 2010-2011;
 • wizyta studyjna w Staffordshire University (Wielka Brytania) - 2010;
 • the visiting professor - Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, Słowacja - 2015,
 • współorganizator spotkań naukowych: Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego - 2010-nadal;
 • Grant nr 20910178 przyznany przez Fundację Wyszehradcką, nt.: „Statehood and Symbolics in Central Europe after 1989”, wykonawca, 2009 - 2010
 • Grant N N114 250039 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010 - 2013: Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim, wykonawca, 2010 - 2013
 • Projekt badawczy Fundacji im. Stefana Batorego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, "Analiza zjawiska oddawania głosów nieważnych na przykładzie wyborów samorządowych 2014 roku", wykonawca, 2015
 • Standard Grant No. 21510444 przyznany przez Fundację Wyszehradcką, nt.: „Security in V4 constitutions and political practices”, wykonawca, 2015 - 2016
 • czł. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego;
 • czł. Constitutional Law Journals Network, CLJN
 • vice przewodniczący uniwersyteckiej komisji wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (kad. 2016-2020)
 • vice przewodniczący senackiej komisji statutowej Uniwersytetu Rzeszowskiego (kad. 2016-2020)
 • członek senackiej komisji ds. kształcenia (kad. 2020-2024)
 • kierownik Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki UR (2012-2020)
 • kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Medialnych UR, (2020-nadal)
 • Dziekan Kolegium Nauk Społecznych (kad. 2019-2020, 2020-nadal),

członkowstwo w redakcjach czasopism:

 • tem. „Polityka i Społeczeństwo”, ISSN 1732-9639,
 • tem. “Political Preferences”, [p]ISSN: 2083 - 327X, [e]ISSN: 2449 – 9064,
 • tem. “The Polish Political Science Yearbook”, ISSN 0208–7375,
 • nacz. „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, ISSN 2082-1212

Obszar badawczy: prawo konstytucyjne, systemy polityczne, prawo wyborcze, formy demokracji, odpowiedzialność konstytucyjna, procedury legislacyjne w państwach europejskich, prawoznawstwo, prawo porównawcze

 

Wykaz publikacji naukowych