dr Dominik Szczepański

dr Dominik Szczepański
Telefon kontaktowy: 17 872 10 97
E-mail: dszczepanski@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 329

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2011 r., Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki współczesnych polskich partii politycznych (myśl polityczna, strategie wyborcze, komunikowanie polityczne) oraz wyborów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyborczej województwa podkarpackiego (analiza preferencji i zachowań społecznych).

 

Wykaz publikacji naukowych