dr Arkadiusz Machniak

dr Arkadiusz Machniak
Telefon kontaktowy: 17 872 11 59
E-mail: amachniak@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju):  316

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1995), Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego na UMSC w Lublinie (2003), Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na UJ (Kraków 2008), doktor nauk humanistycznych na UR (2011). Zakres zainteresowań badawczych obejmuje historię wywiadu i kontrwywiadu, umiejscowienie i zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zagadnienie terroryzmu.

Wykaz publikacji naukowych