dr hab. Patryk Pleskot, prof. UR

dr hab. Patryk Pleskot, prof. UR
Telefon kontaktowy: 17 872 11 64
E-mail: ppleskot@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 317

Doktor habilitowany nauk politycznych od 2015 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie historii od 2007 r., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Studiował także na uniwersytecie w Nancy. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rządu Republiki Francuskiej; visiting fellow na University of Western Sydney (2013). Członek m.in. Polish American Historical Association (PAHA), Polish Studies Association (PSA) i Baltic Intelligence and Security Studies Association (BISSA). Obecnie pracownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa UR i główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie. Autor ponad 150 artykułów naukowych, a także autor, współautor lub redaktor ponad 40 książek. Laureat m.in. Nagród Historycznych „Polityki”, Nagrody Klio, konkursu „Książka Historyczna Roku”.

 

Wykaz publikacji naukowych