dr Grzegorz Pawlikowski

dr Grzegorz Pawlikowski
Telefon kontaktowy: 17 872 11 64
E-mail: gpawlikowski@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 317

Absolwent studiów politologicznych (Instytut Politologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007 r.) i historycznych (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski, 2003 r.). Stopień doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce uzyskany na podstawie rozprawy „Społeczne i polityczne aspekty relacji polsko-ukraińskich w województwie lubelskim 1944-1947” (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych, Krakowska Akademia, 2014 r.). Obszary badań: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, mniejszości narodowe i etniczne, historia wojskowości.  Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego  na stanowisku asystenta (2007-2014) i adiunkta (od 2014 r.).

 

Wykaz publikacji naukowych