dr Dariusz Fudali

ppłk SW w st. spocz. dr Dariusz J. Fudali
Telefon kontaktowy:  
E-mail: dfudali@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 333
  • mgr, 1989, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Ustrój pracy w encyklice Papieża Jana Pawła II Laborem exercens
  • dr n. hum. z zakresu historii, 2012, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski, Tytuł dysertacji doktorskiej: Więziennictwo na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1944-1956. Dysertacja doktorska obroniona z wyróżnieniem.

Pracownik naukowo – dydaktyczny (starszy wykładowca, adiunkt): WSSG w Tyczynie, WSIiZ w Rzeszowie, PWSTE w Jarosławiu, WSPiA w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska, WSSG w Przeworsku, UR w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski.Członek Rady Konsultacyjnej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w INPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Interesariuszy WNPiSM dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego.Funkcjonariusz KWP w Rzeszowie, ZK w Rzeszowie, CZSW w Warszawie (Biuro Edukacji Historycznej- Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, przeniesienie z urzędu z uwagi na ważny interes służby, Biuro Penitencjarne). Między innymi samorządowiec, prezes MKS Strug „SZIK” Tyczyn, wiceprezes PTH Oddział w Rzeszowie, recenzent Przeglądu Więziennictwa Polskiego.

W szczególności i nteresuje mnie obszar badawczy z zakresu: System penitencjarny w Polsce i w krajach UE, historia więziennictwa,  historia służb mundurowych w Polsce, historia wojen i wojskowości, II wojna światowa, bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Wykaz publikacji naukowych