dr Mariusz Skiba

dr Mariusz Skiba
Telefon kontaktowy:  
E-mail: mskiba@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 333

Obszar badawczy

Współczesna profilaktyka społeczna (prewencja kryminalna) Policji w województwie podkarpackim, struktury i funkcjonowanie Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej.

Od 2019 r. pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oficer Policji, nauczyciel stowarzyszony Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w latach 2012-2014. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Wykaz publikacji naukowych