prof. dr hab. Andrzej Piasecki

prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Telefon kontaktowy:  17 872 11 22
E-mail: apiasecki@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 319

Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek historia.  Promotorem jego pracy magisterskiej i doktorskiej był prof. Wojciech Wrzesiński. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a w 2004 r. doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Był ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest członkiem Komisji Administracji Publicznej Komitetu Nauk o Polityce PAN. Mieszka w Krakowie.   

Zajmuje się samorządem terytorialnym, administracją publiczną, polityką regionalną, komunikacją społeczną, systemem wyborczym i marketingiem politycznym. Jest autorem ponad stu publikacji, w tym kilkunastu książek. M.in.: Referenda w III RP, Warszawa 2005; Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków 2006; Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009; Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012; Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018, Warszawa 2018; Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022, Warszawa 2022.