mgr Dominik Boratyn

mgr Dominik Boratyn
Telefon kontaktowy: 17 872 11 70
E-mail: dboratyn@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju):  320

Magister. W 2018 roku z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku politologia ze specjalnością polityka bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe mgra Dominika Boratyna koncentrują się wokół samorządu terytorialnego (polityka lokalna, partycypacja obywatelska) oraz bezpieczeństwa (bezpieczeństwo społeczności lokalnych). Od 2018 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku akademickim 2018/2019 opiekun Koła Naukowego Politologów oraz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Porządku Publicznego. Od września 2020 roku koordynator praktyk studenckich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczestniczył w realizacji kilku projektów badawczych w tym m.in. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, a także ,,Znaczenie i rola Rad Młodzieżowych w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej”. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politologicznych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Żołnierz Wojska Polskiego w służbie czynnej.

Wykaz publikacji naukowych