Współpraca międzynarodowa

Katedra Ekonomiki i Zarządzania prowadzi współpracę zagraniczną z ośrodkami  zagranicznymi:

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu,
  • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie,
  • Instytut Badań Regionalnych NAN we Lwowie,
  • Akademia Finansów ( Ukraina ),
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Koszycach.

Międzynarodowe kontakty narodowe umożliwiają  dokonanie wielu analiz porównawczych oraz weryfikacji i konfrontacji naukowej diagnoz i prognoz gospodarczych. Występuje również wymiana doświadczeń i obserwacji w obszarze realizowanych badań. Efektem tej współpracy są liczne publikacje i monografie, a także realizacja wspólnych grantów i projektów o charakterze międzynarodowym.