Prof. dr hab. Jerzy Kitowski

 • tel. +48 17 872 16 94
 • e-mail: jkitowski@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 204

Zakres badań naukowych

 • G17 Prognozowanie finansowe i symulacja
 • G32 Zasady finansowania; Ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem; Struktura kapitału i własności; Wartość firmy
 • G33 upadłościowe; Likwidacja
 • C58 Ekonometria finansowa

Granty i projekty badawcze

 • kierownik projektu badawczego promotorskiego pt. Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta w lecznictwie stacjonarnym, projekt nr: NN 113 365340.

Staże i pobyty naukowo-badawcze

 • Università di Bologna (Scuola di Economia, Management e Statistica), 25 luty -  4 marca 2017 r., Erasmus+)
 • University of Melbourne (Melbourne Business School, Melbourne Graduate School of Education ), 11-26 marca 2014 r.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych (lata 2015-2023)

2023

 • Konferencja Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 20-21 kwietnia 2023 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse i bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, Uniwersytet Rzeszowski, Ulanów, 18-19 czerwca 2023 r.
 • XXIV Konferencja Zarządzanie Finansami, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 27-29 września 2023 r.

2022

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse i innowacyjny rozwój regionów, Uniwersytet Rzeszowski, Ulanów, 20-21 czerwca 2022 r.

2021

 • Seminarium naukowe z Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, „Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i na świecie”, Uniwersytet Szczeciński i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Szczecin, 30 marca 2021 r.
 • Europejski Kongres Finansowy, 14 czerwca 2021 r.

2019

 • Seminarium naukowe: Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Warszawa, 22 listopada 2019 r.
 • Seminarium naukowe Zarządzanie finansami – aspekty teoretyczne i praktyczne. Katedra Finansów i Przedsiębiorstwa. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 21 maja 2019 r.
 • XXIV Konferencja Naukowa Rachunkowość a  Controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Polanica Zdrój, 14-16 października 2019 r.

2018

 • Seminarium naukowe Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice, 16 listopada 2018 r.
 • XXIII Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Polanica Zdrój, 15-17 października 2018 r.
 • Seminarium naukowe w Lviv Insitute of Banking, The University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lwów, 2 lipca 2018 r.
 • 17th International Conference Financial Institutions and Instruments Market. Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lviv Polytechnic National University, Johannes Kepler University Linz, Academy of Economic Studies in Moldova, Lwów, 3-6 czerwca 2018 r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy i wyzwania geografii komunikacji. Uniwersytet Gdański, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gdańsk, 10-11 maja 2018 r.  

2017

 • Seminarium naukowe Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 17 listopada 2017 r.
 • XXII Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling. Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Karpacz, 16-18 października 2017 r.
 • Konferencja Naukowa Przyszłość Finansów 2017. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość. Uniwersytet Łódzki. Łódź, 10-11 października 2017 r.
 • Konferencja Katedr Finansów Finanse dla rozwoju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 18-20 września 2017 r.

2016

 • XVI Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie wartością. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Gdańsk - Sztokholm  8-11 października 2016 r.  
 • XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 17-19 października 2016 r.

2015

 • XV Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie wartością. Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością. Gdynia – Kopenhaga – Malmö, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, 25-29 września 2015 r.
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie finansami. Uniwersytet Szczeciński. Kołobrzeg 22-24 kwietnia 2015 r.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Szczyrk, 11-13 czerwca 2015 r.

Pełnione funkcje, członkostwo w stowarzyszeniach oraz organizacjach naukowych, komitetach redakcyjnych

 • redaktor „Prac Naukowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego” – seria Monografie i Opracowania
 • członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Współpraca z otoczeniem (2011 – 2016)

 • członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
 • przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
 • członek zespołu ekspertów (powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego) projektu Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów

Wybrane publikacje (lata 2015-2023)