Mgr Aleksandra Kłosowska

telefon: 17 872 16 12

e-mail: aklosowska@ur.edu.pl

adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2 35-601 Rzeszów, pokój 203

 

Prowadzone zajęcia:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczna
 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Metody scoringowe w ocenie ryzyka kredytowego
 • Analiza i wycena portfela inwestycyjnego
 • Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

Zakres badań:

 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami:

 Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie

Pełnione funkcje i prace organizacyjne:

 • założenie Sekcji Analizy Finansowej (2015);
 • Prezes Koła Naukowego Liderzy Biznesu (2016);
 • Współpraca oraz aktywny udział w prezentacji Uczelni i Wydziału Ekonomii w klasach maturalnych podczas wizyt w szkołach ponadgimnazjalnych, 2016 rok;
 • w ramach Koła Naukowego Liderzy Biznesu współorganizator konferencji oraz innych wydarzeń organizowanych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • reprezentowanie Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas Salonu Maturzysty.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:

 1. Studencka konferencja naukowa pt. „Badania naukowe z perspektywy studenta”, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 14 kwietnia 2016 r.
 2. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania (CFM) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 01-03 czerwca 2016 r.
 3. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Rozwój Gospodarczy Regionów, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 8 grudnia 2016 r.
 4. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logistyka i Jakość”, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 31 marca 2017 r.
 5. Konferencja Naukowa Studencko-Doktorancka „Rola bezpieczeństwa we współczesnym systemie bankowym”, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, 4 kwietnia 2017 r.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • programu finansowo- księgowego Comarch ERP Optima XL;
 • programu finansowo- księgowego Sage Symfonia

Wybrane publikacje

2022

 • Śliwa Mateusz, Kłosowska Aleksandra, zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii Covid-19, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Nr 27(76), 2022, 99-110, ISSN 2081-3430, e-ISSN 2544-0640 , https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.9.

2017

 • A. Szałaj, W. Styś, J. Wnęk Próba weryfikacji skuteczności predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej i logitowej[w:] Knowledge-Economy-Society, contemporary problems of managing human resources and corporate finance, R. Oczkowska i G. Śmigielska (red.), wyd. Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2017, s. 111-120.
 • A. Szałaj, Próba weryfikacji skuteczności diagnostycznej wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa WADEX [w:] Rozwój Gospodarczy Regionów, gospodarka-zarządzanie-marketing, G. Hajduk i E. Kubejko-Polańska (red.), wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 91-98.
 • A. Szałaj, T. Tęczar, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa logistycznego PCC INTERMODAL[w:] Logistyka i Jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji, P. Witkowski i A. Gola (red.), wyd. Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 42-50.

2016

 • A. Szałaj, Walka z szarą strefą, - Gazeta Studencka „Młodzież i Gospodarka” 3/2016, s. 16 - wydanie elektroniczne.