Archiwum konferencji

XVI konferencja naukowa z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” pod hasłem „Instytucje dla zintegrowanego rozwoju”

W dniach 21-22 września 2017 r. na Wydziale Ekonomii UR odbyła się XVI konferencja z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, pod hasłem Instytucje dla zintegrowanego rozwoju. Jak co roku  organizatorami konferencji byli  pracownicy naukowi Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie pracujący pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Gabriela Woźniaka.

Jak dowodzi wiele przykładów z historii, stworzenie odpowiedniego oprzyrządowania instytucjonalnego jest głównym czynnikiem sukcesu krajów uznawanych za pionierów rozwoju ekonomicznego, społecznego i technologicznego. Wobec tego, głównym celem tegorocznej debaty konferencyjnej była identyfikacja instytucji, które odpowiadałyby na wyzwania wynikające z potrzeby zharmonizowanego podnoszenia jakości życia we wszystkich sferach bycia i działania ludzkiego. 

W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu uczonych z wiodących ośrodków naukowych z całej Polski a także pracownicy naukowi z uczelni ukraińskich. Część merytoryczną obrad rozpoczął prof. Jerzy Żyżyński, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, który przedstawił referat na temat równowagi bilansów ekonomicznych. Następnie omawiano kolejne fundamentalne dla rozwoju społeczno-gospodarczego instytucje, m.in.: behawioralne uwarunkowania myślenia i działania (prezentowane przez dr hab. Jana Kochanowskiego reprezentującego Szkołę Główną Handlową) oraz trójpodział władzy omawiany przez prof. Jerzego Śmiałowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Iście rewolucyjne rozwiązania w sposobach działania banków centralnych zaproponował z kolei prof. Mieczysław Dobija z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W dalszej kolejności prezentowano bardzo ciekawe prace w zakresie instytucjonalnych uwarunkowań innowacyjności, rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, spójności społeczno-gospodarczej i bezpieczeństwa. Niezwykle interesujące były także referaty, w których omawiano rolę instytucji w rozwiązywaniu bieżących problemów i wyzwań, takich jak wahania kursu franka, nasilona migracja międzynarodowa, a także nabierająca coraz większego realizmu koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku.  

Szczegółów tych wystąpień nie zdradzamy aby zachęcić do lektury kwartalnika „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, w którym publikowane będą pełne teksty referatów. Prace prezentowane podczas tegorocznej debaty ukażą się w roku 2018, natomiast dorobek poprzednich konferencji można znaleźć w wersji papierowej czasopisma, a także w jego wersji elektronicznej.

Zapraszamy do lektury!

wstecz