Archiwum konferencji

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 26-28 września 2018 r., Rzeszów – Lwów

W dniach 26-28 września 2018 roku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”. 

Obrady konferencji odbyły się zarówno na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak i w Bibliotece Naukowej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Podczas konferencji zaprezentowano wyników badań dotyczących społeczeństwa informacyjnego, gospodarki elektronicznej i gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Konferencja umożliwiła międzynarodową wymianę doświadczeń  i poglądów, a także przyczyniła się do pogłębienia integracji środowiska naukowego zajmującego się problematyką społeczeństwa informacyjnego. 

Organizatorami Konferencji byli: 

  • Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Ekonomii - Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej
  • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie - Wydział Ekonomii - Katedra Cybernetyki Ekonomicznej
  • Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy - Katedra Rozwoju Sfery Przemysłowej Regionu i Inwestycji

wstecz