Archiwum konferencji

Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020

II KONFERENCJA NAUKOWA

KONDYCJA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

W dniach 23-24 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się II Konferencja naukowa pt. Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń, poglądów i obserwacji pomiędzy ludźmi praktyki reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego, Regionalne Izby Obrachunkowe, podmioty gospodarcze i instytucje a środowiskiem naukowym. Wzięli w niej udział przedstawiciele 21 uczelni, 49 jednostek samorządu terytorialnego oraz 11 Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

W trakcie konferencji odbyło się 45 prezentacji, które pogrupowane zostały w ramach 9 odrębnych sesji tematycznych:

 • Diagnoza stanu finansowego jednostek samorządu terytorialnego;
 • Możliwość wykorzystania funduszy UE w perspektywie 2014–2020 przez jednostki samorządu terytorialnego; 
 • Perspektywy rozwoju regionalnego i lokalnego w świetle kondycji finansowej jednostek samorządowych;
 • Skala wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2013;
 • Bilansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Efekty wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego; 
 • Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ich wpływ na kształtowanie budżetów gmin i wieloletnich prognoz finansowych – uwagi praktyczne;
 • Wsparcie samorządów terytorialnych w ramach Funduszu Mikroprojektów Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020;
 • Ustawa o związkach metropolitalnych z 9 października 2015 r. w kontekście kondycji finansowej samorządów.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Witold Koziński, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. PW dr hab. Wojciech Gonet, Politechnika Warszawska
 • Prof. UR dr hab. Ryszard Kata, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. UR dr hab. Antoni Magdoń, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. UwB dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. UwB dr hab. Renata Przygodzka, Uniwersytet w Białymstoku 
 • Dr Bogdan Cybulski, doradca Prezydenta Wrocławia ds. Aglomeracji Wrocławskiej
 • Dr Piotr Modzelewski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Zbigniew K. Wójcik, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • Prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Dr Bogumiła Grzebyk
 • Dr Grzegorz Hajduk
 • Dr Ewa Kubejko-Polańska – sekretarz Konferencji
 • Mgr ArturxKuliński 
 • Dr Tomasz Potocki
 • Dr inż. Katarzyna Szara
 • Mgr Anna Trałka
 • Mgr Waldemar Witalec
 • Dr Małgorzata Wosiek
 • Dr Jolanta Zawora 

wstecz