Wskazówki dla osób składających wniosek do Komisji o wydanie opinii dotyczącej projektu naukowego

Opinia jest wydawana przez Komisję na podstawie wniosku złożonego przez pracownika, doktoranta lub studenta INS.

 

Wniosek powinien zawierać prośbę o wydanie opinii oraz syntetyczny opis możliwych do pojawienia się podczas realizacji projektu problemów etycznych wraz z opisem sposobu ich rozwiązywania.

 

W celu identyfikacji możliwych do wystąpienia problemów etycznych warto zapoznać się z Kodeksem etyki socjologa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dostępnym pod adresem: https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf
Wnioski składane przez studentów oraz doktorantów powinny być pozytywnie zaopiniowane przez promotora.