Skład Komisji

prof. dr hab. Jolanta Szempruch – przewodnicząca

dr Hubert Kotarski

dr Krzysztof Piróg

dr Magdalena Pokrzywa