Cel i zadania Komisji

Komisja Etyki w Badaniach Naukowych w Instytucie Nauk Socjologicznych została powołana 1 października 2021 r. decyzją Dyrektora INS. Celem funkcjonowania Komisji jest zapewnienie zachowania zasad etycznych w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów INS.
 
Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów naukowych w zakresie nauk społecznych pod względem ich zgodności z zasadami i standardami etycznymi.
 
Przedmiotową opinię w formie pisemnej Komisja przedstawia Dyrektorowi INS.