Praktyki programowe

Wytyczne dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa
którzy odbywają praktyki zawodowe

 

Zgodnie z Harmonogramem studiów i Planem praktyk KNP studenci 3 roku kier. Inżynieria bezpieczeństwa realizują praktykę zawodową przypisaną do sem. 7 w ilości 240h/8tyg. w okresie do końca września 2021r.

Oddanie kompletnej dokumentacji po odbyciu praktyki: 15.10.2021r.

Wytyczne dotyczą informacji, które muszą być wpisane przez studentów do formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:  https://forms.gle/2Ni7roEKLLseKTRv6

W formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola - na ich podstawie zostanie przygotowane porozumienie o odbyciu praktyki programowej. Porozumienie podpisane przez osobę reprezentującą firmę należy zwrócić (przed rozpoczęciem praktyki) do Sekcji praktyk KNP.

O ile w wytycznych mowa jest o firmie chodzi o zakład pracy w którym realizowane będą praktyki.

Po realizacji praktyk należy przekazać do opiekuna praktyk:

-  Zaświadczenie z zakładu w którym odbywały się praktyki, o odbyciu praktyki przez studenta zawierające opinię o studencie oraz cyfrową ocenę praktyki (3.0 - 5.0),

-  Formularz oceny praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

-  Kompletny dzienniczek praktyk,

-  Sprawozdanie uwzględniające jedno, dowolnie wybrane przez studenta zagadnienie merytoryczne.

 

Dokumentacja dotycząca programowej praktyki zawodowej: