Kierownik i zespół programowy

Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa na kadencję 2020-2024:

 

  • dr Stanisław ADAMIAK – kierownik kierunku
  • dr hab. Aleksander MARSZAŁEK, prof. UR
  • dr hab. inż. Rafał REIZER, prof. UR
  • dr inż. Bogusław TWARÓG
  • dr inż. Jacek BARTMAN
  • Angelika KOSTRUBIEC - studentka