Ogłoszenia wyborcze

 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY INSTYTUTU NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

23.09.2022
Grupa pracowników niebędących profesorami i profesorami UR

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY INSTYTUTU NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

04.04.2022
Grupa pracowników niebędących profesorami i profesorami UR
Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

WYBORY w KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

22.09.2021
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Instytut Inżynierii Materiałowej - grupa pozostałych nauczycieli akademickich

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE w KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH:

22.09.2021
Dyscyplina nauki biologiczne
Instytut Nauk Fizycznych - grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY INSTYTUTU w KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH:


 

WYBORY DO SENATU:

07.09.2020 r.
Ogłoszenie wyborcze - 3D/SENAT/2020 Wybory uzupełniające do SENATU UR (Pozostali nauczyciele akademiccy)

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata   2. Zgoda na kandydowanie   3. Oświadczenie kandydata

 

WYBORY DO RAD INSTYTUTÓW w KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH:


 

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH:

17.06.2020

 

WYBORY DO SENATU:

29.05.2020 r.
Ogłoszenie wyborcze - 3C/SENAT/2020 Wybory uzupełniające do SENATU UR (Pozostali nauczyciele akademiccy)
 
26.05.2020 r.
Ogłoszenie wyborcze 3B/SENAT/2020 (Pozostali nauczyciele akademiccy)
 
25.05.2020 r.
Ogłoszenie wyborcze 10/SENAT/2020 (Profesorowie i Profesorowie UR - Okręg wyborczy Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska)
 
21.05.2020 r.
Ogłoszenie wyborcze - 9/SENAT/2020 GŁOSOWANIE do SENATU (WSZYSTKIE INSTYTUTY)
Ogłoszenie wyborcze 8/SENAT/2020 (Profesorowie i Profesorowie UR - Okręg wyborczy INROiKS)
 
14.05.2020 r.
Ogłoszenie wyborcze 2/SENAT/2020 (Profesorowie i Profesorowie UR reprezentujący ewaluowane dyscypliny naukowe)
Ogłoszenie wyborcze 3/SENAT/2020 (Pozostali nauczyciele akademiccy)