Pochłaniacz etylenu z biomasowym złożem toryfikowanym

Nazwa (w j. polskim): Pochłaniacz etylenu z biomasowym złożem toryfikowanym

Nazwa (w j. angielskim): Ethylene absorption with torrefied biomass

Numer umowy: 30/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 420 330,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Bajcar

Opis projektu (w j. polskim): Projekt dotyczy wykorzystania biomasy ligninocelulozowej, oraz procesu toryfikacji w celu wytworzenia złoża do pochłaniacza etylenu. Będzie to rozwiązanie o niewątpliwie korzystniejszym zarówno na etapie produkcji, wykorzystania i utylizacji procesie technologicznym. Opierać się będzie o elementy przyjazne środowisku i bezpieczne dla użytkowników, wspierające gospodarkę efektywnie korzystającą z odnawialnych zasobów naturalnych.

Opis projektu (w j. angielskim): The research concerns the use of lignocellulosic biomass and the torrefaction process in order to create a bed for an ethylene absorber. It will be a solution with an undoubtedly more advantageous technological process at the stage of production, use and disposal. It will be based on environmentally friendly elements that are safe for users, supporting the economy efficiently using renewable natural resurces.