Aktualności

Konferencja Prorektorów ds. Nauki Oraz Kierowników Biur Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych

W dniach 13-14 maja Uniwersytet Rzeszowski był gospodarzem spotkania członków Konferencji Prorektorów ds. nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w kadencji 2020–2024. Spotkania w ramach Konferencji są organizowane cyklicznie, w różnych miejscach kraju.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich zrzeszonych Uczelni:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - Przewodniczący KPUPIR
 • mgr Anna Smoczyńska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • prof. dr hab. Bartosz Sołowiej
 • mgr Izabela Czaja-Banasiak

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 • dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
 • dr Katarzyna Krauzy-Dziedzic

Uniwersytet w Siedlcach

 • dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. US
 • mgr Monika Ociesa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • prof. dr hab. Piotr Goliński
 • mgr Kinga Witkowska-Azarko

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
 • dr Barbara Kępys

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • prof. dr hab. Tomasz Okruszko
 • mgr Justyna Wietoszko

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski
 • dr inż. Magdalena Korchak

Uniwersytet Rzeszowski

 • prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
 • mgr Justyna Strzelczyk
 • mgr inż. Anna Dudek

oraz goście:

 • Tomasz Piotrowski - zastępca Dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW

Obrady otworzyli JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Przewodniczący KPUPIR, Prorektor ds. polityki naukowej i badań UWM oraz prof. dr hab. Idalia Kasprzyk Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych UR.

Tematy poruszone podczas Konferencji to m.in. Ewaluacja jakości działalności naukowej – założenia i plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Ewaluacji Nauki oraz Ewaluacja szkół doktorskich.  Ponadto nastąpiła wymiana doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

 

Fot. Michał Święcicki/Dział Promocji UR

wstecz