Terminy posiedzeń Rady w roku akademickim 2023 - 2024

 

semestr zimowy
semestr letni
12 października 2023
7 marca 2024
16 listopada 2023
11 kwietnia 2024
7 grudnia 2023
9 maja 2024
11 stycznia 2024
13 czerwca 2024
15 lutego 2024