Inżynieria bezpieczeństwa

dr Stanisław Adamiak - kierownik kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

dr hab. prof. UR Aleksander Marszałek

dr hab. prof. UR Rafał Reizer

dr inż. Jacek Bartman

dr inż. Bogdan Twaróg

Jadwiga Krawiec