Aktualności / News

Wizyta prof. Patricka Fickersa z Uniwersytetu w Liège

W dniach 3-7 czerwca przebywał w naszym Instytucie, w charakterze profesora wizytującego, prof. Patrick Fickers z Uniwersytetu w Liège (Belgia). W czasie swojej wizyty prowadził zajęcia m.in. z tematyki technologii i inżynierii bioprocesowych.
Prof. Patrick Fickers posiada tytuł doktora biochemii uzyskany na Uniwersytecie w Liege oraz tytuł doktora w Narodowym Instytucie Agronomique Paris-Grignon. Jego badania koncentrują się na biotechnologiach mikrobiologicznych, a dokładniej na opracowywaniu wydajnych procesów mikrobiologicznych przekształcania przemysłowych produktów ubocznych w biomolekuły o wysokiej wartości dodanej. Jest również prezesem Jednostki Wsparcia Badań i Edukacji „Jedzenie to życie”.
Według bazy Web of Science prof. Patrick Fickers jest autorem 97 publikacji naukowych, a jego indeks Hirscha wynosi 31.
Zgodnie z opiniami studentów zajęcia poprowadzone przez Pana Profesora były inspirujące, a doświadczenie i wiedza, którą podzieli się ze studentami przydatna na dalszych etapach edukacji.

wstecz