Aktualności / News

Studentka kierunku biotechnologia współautorem artykułu w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences

Z wielką przyjemnością informujemy, że studentka kierunku biotechnologia Pani inż. Julia Słaby została współautorką artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Publikacja jest efektem jej stażu naukowego w Lund University, gdzie szkoliła się i prowadziła badania w grupie badawczej Pani Prof. Anny Blom doctor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Staż naukowy był możliwy dzięki trwającej od kilkunastu lat współpracy dydaktycznej z grupą badawczą Pani Prof. Anny Blom oraz zespołami badawczymi dr hab. Macieja Wnuka, prof. UR oraz dr hab. Anny Lewińskiej prof. UR.

Wśród współautorów znalazło się także dwoje absolwentów kierunku Biotechnologia:

  • dr Klaudia Kułak
  • Karoliny Maziarz

Artykuł można znaleźć pod adresem doi: 10.1073/pnas.2312621121

Kulak K, Kuska K, Colineau L, Mckay M, Maziarz K, Slaby J, Blom AM, King BC. Intracellular C3 protects β-cells from IL-1β-driven cytotoxicity via interaction with Fyn-related kinase. Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Feb 20;121(8):e2312621121. doi: 10.1073/pnas.2312621121.

Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom!

___________________________

A biotechnology student co-authored an article in the Proceedings of the National Academy of Sciences

We are very pleased to announce that biotechnology student Ms. Julia Slaby has become a co-author of a scientific article published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

The publication is the result of her scientific internship at Lund University where she trained and conducted research in the research group of Prof. Anna Blom doctor honoris causa University of Rzeszow.

The research internship was possible thanks to her ongoing didactic cooperation with  Prof. Anna Blom's research group and the research teams of Dr. Maciej Wnuk, Prof. UR, and Dr. Anna Lewinska, Prof. UR, for several years.

Co-authors also included two graduate students in Biotechnology Dr. Klaudia Kulak and Karolina Maziarz.

The article can be found at doi: 10.1073/pnas.2312621121

Kulak K, Kuska K, Colineau L, Mckay M, Maziarz K, Slaby J, Blom AM, King BC. Intracellular C3 protects β-cells from IL-1β-driven cytotoxicity via interaction with Fyn-related kinase. Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Feb 20;121(8):e2312621121. doi: 10.1073/pnas.2312621121.

Congratulations to all the authors!

 

 

wstecz