Aktualności / News

Publikacja Pracowników i Studentów Instytutu Biotechnologii UR w czasopiśmie Archives of Biochemistry and Biophysics

Pracownicy Instytutu Biotechnologii UR: Anna Deręgowska, Katarzyna Kozioł oraz studentki kierunku Biotechnologia UR: Natalia Tomaszek i Patrycja Cuch wraz ze zespołem naukowym Pani Profesor Natalii Sybirnej z Lwowskego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki opublikowali pracę naukową w czasopiśmie Archives of Biochemistry and Biophysics. Ich najnowsza praca opisuje białko RAP1 jako nowego gracza zaangażowanego w mechanizm glukotoksyczności w komórkach β trzustki. Wykazano, że glukotoksyczność w środowisku komórek β trzustki prowadzi do wzrostu poziomu białka RAP1, jak również zależnej od AKT translokacji RAP1 z jądra komórkowego, co w konsekwencji prowadzi do aktywacji sygnalizacji NF-κB.

Badania zostały zrealizowane dzięki finansowaniu otrzymanemu z NCN w ramach programu MINIATURA 5 (2021/05/X/NZ3/01210).

Artykuł można znaleźć pod adresem doi: 10.1016/j.abb.2024.109982

 

The employees and students of the Institute of Biotechnology of the University of Rzeszow are the authors of publications in the Archives of Biochemistry and Biophysics

The employees of the Institute of Biotechnology UR Anna Deręgowska, Katarzyna Kozioł and students of Biotechnology UR Natalia Tomaszek and Patrycja Cuch, together with the scientific group of Professor Natalia Sybirna from the Ivan Franko National University of Lviv, published a scientific paper in the journal Archives of Biochemistry and Biophysics. Their latest work describes RAP1 as a new player in the mechanism of glucotoxicity in pancreatic β-cells. The authors showed that glucotoxicity in the pancreatic β-cell environment leads to an increase in the level of RAP1 protein, as well as the translocation of RAP1 from the nucleus to the cytoplasm as a result of the action of AKT kinase, which consequently leads to the activation of NF-κB signaling.

This work was supported by the NCN, Miniatura 5, grant number: 2021/05/X/NZ3/01210.

The article can be found at doi: 10.1016/j.abb.2024.109982

 

wstecz