Aktualności / News

Dofinansowanie na prowadzenie badań w ramach konkursu Preludium22

Z przyjemnością informujemy, że pracownik Instytutu Biotechnologii mgr Dominik Wojdyła otrzymał dofinansowanie na prowadzenie badań w ramach konkursu Preludium22 finansowanego przez Narodowe Centrum nauki, panel NZ1 – Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym.

Warto podkreślić, że jest on piątym grantobiorcą w Uniwersytecie Rzeszowskim, który otrzymał finansowanie na badania w historii konkursów Preludium w tym panelu.

Projekt noszący tytuł „Konstruowanie szczepów drożdży flawinogennych Candida famata z ulepszoną zdolnością do produkcji ryboflawiny w podłożu z hydrolizatami lignocelulozy” otrzymał finansowanie w kwocie 197 640 PLN, okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Projekt realizowany będzie w Kolegium Nauk Przyrodniczych, w Instytucie Biotechnologii, w grupie badawczej dr hab. Justyny Ruchały, prof. UR. Opiekunem projektu jest prof. Andriy Sybirnyy.

Gratulujemy sukcesu Naszemu Koledze i życzymy kolejnych!

wstecz