Absolwenci - rok 2019

EWA KWAŚNIEWICZ

znane miejsce pracy: studentką drugiego roku studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Komórkowej i Molekularnej na Uniwersytecie Kopenhaskim.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2019 rok