Absolwenci - rok 2017

 

JAKUB KAPŁAN

znane miejsce pracy: Dana Farber Cancer Institute w Bostonie, prowadząc badania przedkliniczne nad agresywnym nowotworem mózgu u dzieci oraz sprawując funkcje lab managera.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2017 rok