Absolwenci - rok 2016

 

BEATA MIEDZIAK

znane miejsce pracy: firma farmaceutyczna Celon Pharma w Kazuniu Nowym.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

EWELINA GOLEC

znane miejsce pracy: doktorant na Wydziale Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu w Lund

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok

 

KAROLINA SMOLĄG

znane miejsce pracy: doktorant na Wydziale Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu w Lund

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2016 rok