Absolwenci - rok 2015

 

JENNIFER MYTYCH

znane miejsce pracy: Asystent naukowy, Katedra Biotechnologii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszoweski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

FILIP FALISZEK

znane miejsce pracy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

JUSTYNA CZARNIK

znane miejsce pracy: Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

KONRAD KWAŚNIAK

znane miejsce pracy: Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

MONIKA PĘPEK

znane miejsce pracy: studia doktoranckie w Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok