Absolwenci - rok 2014

 

ANNA DERĘGOWSKA

znane miejsce pracy: asystent w Katedrze Biotechnologii; Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Maciej Wnuk

 

JAGODA ADAMCZYK

znane miejsce pracy: adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Maciej Wnuk

 

MAGDALENA KULPA-GRESZTA

znane miejsce pracy: pracownik w Katedrze Biotechnologii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2014 rok

 

PIOTR PANKIEWICZ

znane miejsce pracy: Starszy Naukowiec w Centrum Badawczo-Rozwojowym w firmie Celon Pharma

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2014 rok