Absolwenci - rok 2013

 

IWONA RZESZUTEK

znane miejsce pracy: adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski; doktorat w Institute of Cell Biology, University of Bern

promotor: prof. Mariusz Nowacki

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2013 rok

osiągnięcia: Allen SE, Hug I, Pabian S, Rzeszutek I, Hoehener C, Nowacki M. Circular Concatemers of Ultra-Short DNA Segments Produce Regulatory RNAs.(Link do innej strony) Cell. 2017 Mar 9;168(6):990-999.e7

 

KATARZYNA ZDUN

znane miejsce pracy: Obecnie zajmuję się badaniem wody pod kątem mikrobiologicznym. W przeszłości pracowałam także w innych sektorach (m.in. firmie farmaceutycznej, firmie produkującej żywność), gdzie również kompetencje uzyskane w trakcie studiów okazały się niezbędne.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2013 rok

 

PATRYCJA KAMIŃSKA

znane miejsce pracy: pracuję w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu, będącego w strukturze Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, obecnie na stanowisku Starszego Asystenta.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2013 rok

 

 

MARCIN LEJA

znane miejsce pracy: doktorant Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2013 rok