Aktualności

Doktorantka Instytutu Biologii była na międzynarodowej konferencji naukowej “Research and Practice in Forest Ecology”

W dniach 8-12 maja 2024 roku doktorantka Instytutu Biologii, Pani mgr Beata Ciak wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Research and Practice in Forest Ecology”, zorganizowanej przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Uczestnicy konferencji zostali wybrani w drodze międzynarodowego konkursu abstraktów, co zapewniło im również pełne finansowanie udziału w konferencji. Konferencja była skierowana do młodych naukowców, a jej celem było omówienie wyników badań z zakresu ekologii leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ekosystemach leśnych na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. W trakcie wydarzenia poruszano również kwestie nowych kierunków badań, w tym interdyscyplinarnych oraz nawiązywania współpracy między ośrodkami naukowymi. Pani Beata Ciak zaprezentowała wyniki będące częścią jej pracy doktorskiej realizowanej pod kierownictwem Pana dr hab. prof. UR Tomasza Duraka, dotyczącej analizy reakcji roślin leśnych na wzrost temperatury powietrza oraz intensywności światła na poziomie cech funkcjonalnych i biochemicznym.

Podczas konferencji Doktorantka wygłosiła referat pt.: The influence of changes in temperature on the reactions of forest herbaceous plants on the example of the yellow archangel (Galeobdolon luteum). Współautorami prezentacji byli: dr hab. prof. UR Tomasz Durak, mgr Jagoda Damcp oraz mgr Martyna Materowska.

wstecz