Rada Naukowa Dyscypliny TŻiŻC

Rada Naukowa Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia 2021/2022

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR (Dyrektor)

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

prof. dr hab. Miroslawa Kacaniova

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. UR

dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR