Rada Instytutu

1

dr hab.  Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR (Dyrektor)

2

dr inż. Dagmara Migut (Wicedyrektor)

3

prof. dr hab. Ewa Czyż

4

prof. dr hab. Józef Gorzelany

5

prof. dr hab. Joanna Kostecka

6

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

7

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

8

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

9

dr hab. Jan Buczek, prof. UR

10

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

11

dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR

12

dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

13

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR

14

dr hab. Edmund Hajduk, prof. UR

15

dr hab. Wacław Jarecki, prof. UR

16

dr hab. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

17

dr hab. Piotr Kuźniar, prof. UR

18

dr hab. Wojciech Litwińczuk, prof. UR

19

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

20

dr hab.  Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

21

dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

22

ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR.

23

dr hab. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

24

dr hab. Łukasz Jurczyk, prof. UR

25

dr inż. arch. Agata Gajdek

26

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR

27

dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR

28

dr Marcin Halicki

29

dr Marta Jańczak-Pieniążek

30

dr inż. Iwona Makuch-Pietraś

31

dr Anna Mazur-Pączka

32

 mgr inż. Monika Michalczuk 

33

dr inż. Tomasz Olbrycht

34

dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR

35

dr inż. Anita Poradowska

36

dr Agata Stadnicka-Futoma

37

dr Małgorzata Szostek

38

dr Łukasz Peszek

39

dr Karol Skrobacz

40

dr Tomasz Wójcik

41

dr inż. Miłosz Zardzewiały