Optyka Okularowa

Absolwenci specjalności Optyka okularowa mają możliwość podjęcia pracy w: 
- poradniach i oddziałach okulistycznych, gabinetach optycznych i optometrystycznych; 
- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi; 
- instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych; 
- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi; 
- salonach optycznych.