Aktualności

Instytut Nauk Fizycznych UR beneficjentem Programu NAWA - IMPRESS-U

U.S. National Science Foundation, za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), w ramach programu IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine) przyznała wsparcie projektowi przygotowanemu przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Austin Peay State University (USA) oraz Uniwersytetu Lwowskiego (UA) pt. „Integracja studentów i badaczy UA-PL-USA z zaawansowaną nauką i technologią materiałów amorficznych" będącego rozszerzeniem realizowanego już projektu NSF OISE-2106457.

Ten nowy projekt umożliwi studentom z Ukrainy, Polski i USA interdyscyplinarne badania nad nowatorskimi materiałami amorficznymi, w ramach wspólnych międzynarodowych zespołów badawczych. W projekcie zaplanowano dwuletni międzynarodowy program współpracy, którego celem jest promocja doskonałości w nauce i edukacji oraz integracja studentów i badaczy w globalną społeczność akademicką i przygotowanie studentów do kariery naukowej w dziedzinie zaawansowanych materiałów amorficznych.

W ramach tego projektu sformułowano trzy zadania:

1) Opracowanie technologii czujników na bazie włókien chalkogenidkowych do badań obiektów biologicznych.

2) Opracowanie biokompatybilnych szkieł antybakteryjnych.

3) Opracowanie zaawansowanych materiałów fluorescencyjnych na bazie nanomodyfikowanej matrycy szklanej.

Do realizacji każdego z zadań zostanie utworzona wspólna międzynarodowa grupa zrzeszająca badaczy i studentów ze wszystkich uczestniczących w projekcie krajów. Zadania przygotowawcze i wdrożeniowe będą realizowane w odpowiednich uczelniach macierzystych, a etap wykonawczy będzie realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach 7-tygodniowych, letnich programów badawczych w latach 2024 – 2025, z udziałem studentów kierunku Fizyka i pracowników naukowych.

Projekt obejmie także działalność badawczą w dwóch pozostałych uczelniach uczestniczących w realizowanym już projekcie IRES-1 OISE-2106457 tj. Uniwersytecie w Rennes I (Francja) i Uniwersytecie w Pardubicach (Czechy).

W ramach realizacji tego projektu przewiduje się również m. in. wizyty naukowe grup studenckich na uczelniach partnerskich w USA, Francji i Czechach.

Głównym koordynatorem całego projektu jest dr Yaroslav Shpotyuk (INF UR). Za koordynację działań ze strony polskiej odpowiada dr hab. Józef Cebulski, prof. UR (INF UR), ze stron: amerykańskiej to – prof. Andriy Kovalskiy, ukraińskiej to – dr Andriy Luchechko. Ponadto wykonawcami zadań projektowych ze strony polskiej są dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR (IB UR) oraz dr Bohdan Mahlovanyi (INF UR).

wstecz