Oferty dla szkół

 

Szanowni Państwo

 

Instytut Biologii i Biotechnologii serdecznie zaprasza do siebie zorganizowane grupy uczniów szkół średnich wraz z Opiekunami.

 

Program wizyty przykładowo może obejmować:

- zajęcia wprowadzające z prezentacją Instytutu,

- prezentacja tematyki badawczej Instytutu wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury,

- istnieje także możliwość zorganizowania zajęć prowadzonych przez naszych Pracowników w Państwa Szkole.

 

Oferujemy również Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy

 

W roku akademickim 2019/2020 proponujemy:

 

WARSZTATY

 

Czy znasz te jony?
Czas trwania zajęć: 2-3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UR w Rzeszowie), maksymalna liczba uczniów w grupie – 24

Prowadzący: dr inż. Anna Górka ([email protected]), dr inż. Magdalena-Słowik Borowiec ([email protected]), mgr inż. Magdalena Podbielska ([email protected]), inż. Paulina Książek

 

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z przebiegiem reakcji wytrącania osadów oraz podziałem kationów i anionów. Podczas zajęć każdy z uczestników zapozna się z reakcjami identyfikacji wybranych kationów i anionów poprzez przeprowadzenie zgodnie z instrukcją doświadczeń chemicznych. Następnie w 3 osobowych grupach uczestnicy dokonają samodzielnej identyfikacji soli przekazanej przez prowadzącego zajęcia. Wspólnie w grupie przeanalizowana zostanie możliwość zastosowania praktycznego zdobytej wiedzy, wykonany zostanie pokaz analizy zawartości jonów na przykładzie jonów występujących w glebie.

dla szkół

 

 

Wykorzystanie nanotechnologii w leczeniu chorób nowotworowych - synteza nanomateriałów magnetycznych

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UR w Rzeszowie), maksymalna liczba uczniów w grupie – 12

Prowadzący: mgr Anna Tomaszewska ([email protected]), mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta ([email protected]),

mgr inż. Patrycja Kłoda, inż. Róża Bielak, Daniel Sikora 

 

Warsztaty mają na celu syntezę nanomateriałów magnetycznych oraz określenie ich właściwości fizykochemicznych. Podczas zajęć uczestnicy wykonają syntezę nanocząstek magnetytu (Fe3O4) metodą współstrącania. Następnie określą rozmiar hydrodynamiczny otrzymanych nanocząstek i ich stabilność w roztworach koloidalnych (pomiar potencjału zeta). Na koniec zajęć uczestnicy przebadają zachowanie nanomateriału w zmiennym polu magnetycznym (zjawisko hipertermii) i zaznajomią się z różnymi możliwościami wykorzystania nanocząstek magnetycznych w terapiach chorób nowotworowych.

 

 

PRELEKCJE

 

Prowadząca - dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR ([email protected])

 

Botanika w sądownictwie

Podczas wykładu odpowiemy na pytania:

  1. Co może być uznane za dowód w sprawie sądowej oraz jak należy zbierać roślinny materiał dowodowy aby był uznany w procesie sądowym? Co to jest the Likelihood Ratio i jak się go interpretuje. Jak można fałszować miody? Jak wykazać, że materiał pochodzi z przemytu?

Uczniowie poznają rośliny i grzyby trujące występujące w Polsce i skutki działania ich trucizn. Odpowiemy na pytanie dlaczego pyłek roślin i okrzemki są dobrym materiałem dowodowym. Przedstawimy najciekawsze sprawy sadowe, w których materiał roślinny był kluczowym dowodem sądowym.

dla szkół

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5q2xGXDZv0S7hg3KQl11vNg/plant-detectives-how-bramble-and-co-can-help-solve-crimes

 

 

Biologia zapylania- sekrety kwiatów

Wykład rozpocznie się omówieniem ewolucji procesu zapylania, pokażemy jak wyglądał hipotetyczny pierwszy kwiat. Omówimy jak rośliny bronią się przed samozapyleniem, procesem dla nich niekorzystnym. Przedstawimy sposoby zapylania oraz odpowiemy na pytanie dla kogo kwitną kwiaty, jak oszukują i zwabiają swoich zapylaczy. Na przykładach omówimy mutualistyczne relacje roślina-zapylacz. Wykład będzie ilustrowany ciekawymi zdjęciami.

111.jpg [37.62 KB]

Pollinators Photo

www.fs.usda.gov/main/boise/learning

 

 

Ekologia miasta

Znalezione obrazy dla zapytania ekologia miasta

Znalezione obrazy dla zapytania ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie twarze pyłku roślin

Wykład będzie miał na celu wykazanie, że dla roślin jest niezbędnym do przetrwania gatunku a dla człowieka jest bardzo szkodliwy. Przedstawimy budowę i funkcję ziaren pyłku, sposoby dyspersji w powietrza oraz relację pomiędzy ich morfologią a sposobami zapylania. Na przykład modeli trajektorii mas powietrza wykażemy możliwości transportu pyłku nawet na tysiące kilometrów. Opiszemy rośliny, których pyłek jest alergenny, strukturę uczuleń na pyłek w Polsce. Odpowiemy na pytanie jakie związki chemiczne są odpowiedzialne za objawy chorobowe, gdzie są produkowane, czy osoba uczulona na pyłek może jeść owoce i warzywa. Na koniec zajmiemy się aspektami medycyny naturalnej i wskażemy dlaczego pyłek roślin może być uznawany za suplement diety.  

 

 

Migawki z zajęć w Instytucie :)

1.jpg [107.24 KB]

2.jpg [1.78 MB]

3.jpg [1.30 MB]

4.jpg [1.40 MB]

5.jpg [1.09 MB]

6.jpg [652.29 KB]