Katedra Biologii i Genetyki Medycznej poszukuje osoby na stanowisko Post-doc

 

prac

 

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej poszukuje osoby na stanowisko Post-doc w ramach projektu NCN OPUS14 NZ3, pt. „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”, kierowany przez dr hab. Magdalena Gabig-Cimińską, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański.


Wymagania:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub dziedzin pokrewnych, co najmniej w chwili podpisywania umowy,
 • nnajomość technik biologii molekularnej i biologii komórki,
 • umiejętność pracy w zespole oraz motywacja do pracy badawczej,
 • dobra znajomość naukowego języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych i zagranicznych),
 • dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach.


Opis zadań:

 • realizacja projektu dotyczącego molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy,
 • uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ3
Termin składania ofert: 31 marca 2019 r., 23:59
Forma składania ofert: poczta e-mail lub osobiście
Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł brutto miesięcznie przez okres 36 miesięcy.


Dodatkowe informacje:
Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

 • oodanie, wraz z załącznikami, jak poniżej
 • CV
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych lub medycznych
 • lista publikacji, lista komunikatów konferencyjnych, lista nagród i wyróżnień
 • informacje o udziale w realizacji projektów badawczych oraz o udziale w szkoleniach, kursach lub warsztatach
 • podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

należy składać na adres: Katedra Biologii i Genetyki Medycznej (pok. A237), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: barbara.wojnowska@biol.ug.edu.pl