Katedra Biotechnologii

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Katedra Biotechnologii

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR - Kierownik Katedry / Ewa Szpyrka, BEng, PhD, DSc, Head of   Department

Tel./Phone: +48178516814

e-mail: eszpyrka@ur.edu.pl

pok./room 127, G4

 • Pestycydy
 • Pozostałości pestycydów w żywności
 • Pozostałości pestycydów w roślinach i środowisku
 • Techniki chromatograficzne
 • Pesticides
 • Pesticide residues in food
 • Pesticide residues in plants and the environment
 • Chromatographic techniques

prof. dr hab. Marek Koziorowski / Marek Koziorowski, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48178518591, +48178518783

e-mail: mkozioro@ur.edu.pl

pok. / room 343, B1, A0

 • Endokrynologia rozrodu zwierząt
 • Biologia rozrodu zwierząt
 • Biotechnologia rozrodu zwierząt
 • Animal reproductive endocrinology
 • Animal reproductive biology
 • Animal reproductive biotechnology

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR / Grzegorz Chrzanowski, PhD, DSc

Tel./Phone: +4817 7854826

e-mail: gchrzanowski@ur.edu.pl

pok./room 132, D7

 • Spektrometria mas i proteomika
 • Biochemia metabolitów wtórnych roślin
 • Stres oksydacyjny i mechanizmy antyoksydacyjne
 • Biochemia ekologiczna
 • Mass spectrometry and proteomics
 • Biochemistry of plant secondary metabolites
 • Oxidative stress and antioxidant mechanisms
 • Ecological biochemistry

dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR / Waldemar Grzegorzewski, PhD, DSc 

Tel./Phone: +48178518591

e-mail: wgrzegorzewski@ur.edu.pl

pok. / room 343, B1, A0

 • Fizjologia i rozród zwierząt
 • Użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
 • Patologia zwierząt
 • Preparaty krwiozastępcze
 • Animal physiology and reproduction
 • Laboratory animals usage
 • Animal pathology
 • Blood substitutes

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepelnosprawnych / 

Małgorzata Kus-Liśkiewicz PhD, DSc coordinator for the disabled people

Tel./Phone: +48178518586

e-mail: mkus@ur.edu.pl

pok./room 326, B1, A0

 • Genetyka
 • Biotechnologia
 • Biosensoryka
 • Genetics
 • Biotechnology
 • Biosensors

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR / Anna Lewińska, PhD, DSc

Tel./Phone: +48178518609,

e-mail: [email protected]edu.pl

pok./room 325, B1, A0

 • Biologia nowotworów
 • Starzenie komórkowe
 • Toksykologia molekularna
 • Cancer biology
 • Cellular senescence
 • Molecular toxicology

dr hab. Robert Pązik, prof. UR / Robert Pązik, PhD, DSc, Associate Professor

Tel./Phone: +48178518563

e-mail: rpazik@ur.edu.pl

pok./room 209, B3, A0 

 • Synteza nanomateriałów
 • Właściwości fizykochemiczne materiałów funkcjonalnych
 • Otrzymywanie biomateriałów i nanokompozytów
 • Oddziaływania nanomateriałów z biomolekułami
 • Nanomateriały typu core-shell
 • Synthesis of nanomaterials
 • Physicochemical properties of functional materials
 • Obtaining biomaterials and nanocomposites
 • Interactions of nanomaterials with biomolecules
 • Core-shell nanomaterials

dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR / Bartosz Piechowicz, PhD, DSc.

Tel./Phone: +48178723250, +48178723251

e-mail: bpiechow@ur.edu.pl

pok./room W2

 

 • Ekotoksykologia
 • Biodegradacja herbicydów
 • Ekologia insektów
 • Ecotoxicology
 • Biodegradation of herbicides
 • Insect ecology

 

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR  / Maciej Wnuk, PhD, DSc

Tel./Phone: +48178518609

e-mail: [email protected].edu.pl 

pok./room 325, B1, A0

 

 • Cytogenetyka molekularna
 • Starzenie komórkowe
 • Biologia jąderka
 • Toksykologia molekularna
 • Nanotoksykologia
 • Molecular cytogenetics
 • Cellular senescence
 • Nucleolus biology
 • Molecular toxicology
 • Nanotoxicology

dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala / Jagoda Adamczyk-Grochala, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178518520

e-mail: [email protected]edu.pl

pok./room 323, B1, A0

 • Genomowa niestabilność
 • Biotechnologia molekularna
 • Genomic instability
 • Molecular biotechnology

dr Daniel Broda / Daniel Broda, PhD

  Tel./Phone: +48178518753

  e-mail: [email protected]edu.pl

  pok./room 322, B1, A0

 • Biotechnologia mikrobiologiczna
 • Biotechnologia analityczna
 • Proteomika
 • Nanobiotechnologia
 • Microbial biotechnology
 • Analytical biotechnology
 • Proteomics
 • Nanobiotechnology

dr inż. Anna Deręgowska / Anna Deręgowska, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178518520

e-mail: [email protected]ur.edu.pl

pok./room 323, B1, A0

 • Genomowa niestabilność
 • Immunologia
 • Biotechnologia molekularna
 

dr inż. Anna Górka / Anna Górka BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516896

e-mail: agorka@ur.edu.pl

pok./room 117, G4

 • Substancje bioaktywne
 • Techniki chromatograficzne
 • Bioactive substances
 • Chromatographic techniques

dr Ewelina Kuna / Ewelina Kuna, PhD

  Tel./Phone: +48177854827

  e-mail: [email protected]ur.edu.pl

  pok./room 133, D7

 • Niestabilność genomowa
 • Candida albicans
 • Genomic instability
 • Candida albicans

dr inż. Magdalena Podbielska / Magdalena Podbielska, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516814

e-mail: mpodbielska@ur.edu.pl

pok./room 127, G4

 • Środki ochrony roślin
 • Pestycydy
 • Pozostałości pestycydów w środowisku
 • Metody i techniki analityczne
 • Plant protection products
 • Pesticides
 • Pesticide residues in the environment
 • Analytical methods and techniques

dr Leszek Potocki (kierownik praktyk studenckich) / Leszek Potocki, PhD

Tel./Phone: +48178518578

e-mail: lpotocki@ur.edu.pl

pok./room 320, B1, A0

 • Diagnostyka in situ wirusów
 • Toksykologia molekularna
 • In situ diagnostics of viruses
 • Molecular toxicology

dr Maria Romerowicz-Misielak / Maria Romerowicz-Misielak, PhD
Tel./Phone: +48178518785

e-mail: mromerowicz@ur.edu.pl

pok./room W2

 • Cykl okołodobowy
 • Neuroendokrynologia
 • Fizjologia zwierząt
 • Circadian cycle
 • Neuroendocrinology
 • Animal physiology

dr Iwona Rzeszutek / Iwona Rzeszutek, PhD

Tel./Phone: +48178518578

e-mail: [email protected]r.edu.pl

pok./room 320, B1, A0

 • Orzęski
 • Rearanżacje genomowe
 • Genetyka molekularna
 • Ciliates
 • Genomic rearrangements
 • Molecular genetics

dr inż. Magdalena Słowik Borowiec / Magdalena Słowik Borowiec, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516868

e-mail: mslowik@ur.edu.pl

pok./room 110, G4

 • Pestycydy
 • Pozostałości pestycydów w środowisku
 • Metody i techniki analityczne
 • Pesticides
 • Pesticide residues in the environment
 • Analytical methods and techniques

mgr inż. Dominika Błoniarz - pracownik naukowo-techniczny / Dominika Błoniarz, BEng, MSc Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518620

e-mail: [email protected]ur.edu.pl

pok./room 81, B2, A0

 

 

mgr inż. Bartosz Jagusztyn- pracownik naukowo-techniczny / Bartosz Jagusztyn, BEng, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518620

e-mail: bjagusztyn@ur.edu.pl

pok./room 81, B2, A0

 

 

dr Katarzyna Kozioł - pracownik naukowo-techniczny / Katarzyna Kozioł, PhD - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518785

e-mail: kkoziol@ur.edu.pl

pok./room W2

 • Endokrynologia rozrodu zwierząt
 • Endocrinology of animal reproduction

mgr inż. Paulina Książek-Trela - pracownik inżynieryjno- techniczny / Paulina Książek-Trela BEng, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516868

e-mail: pksiazek@ur.edu.pl

pok./room 110, G4

 

 

mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta - specjalista naukowo-techniczny / Magdalena Kulpa-Greszta, BEng, MSc, PhD student, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518562, kom. 533493300

e-mail: mkulpa@ur.edu.pl

pok./room 208, B3, A0

 

 

mgr Sławomir Nowak - pracownik naukowo-techniczny / Sławomir Nowak, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel.: +48178518785

e-mail: snowak@ur.edu.pl

pok./room W2

 • Endokrynologia rozrodu i biotechnologia
 • Endocrinology of reproduction and biotechnology

mgr inż. Bernadetta Oklejewicz - pracownik naukowo-techniczny / Bernadetta Oklejewicz, BEng, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178518620

e-mail: boklejewicz@ur.edu.pl

pok./room 81, B2, A0

 • Toksykologia molekularna
 • Cytogenetyka zwierząt
 • Molecular toxicology
 • Animal cytogenetics

mgr Anna Tomaszewska- specjalista naukowo-techniczny / Anna Tomaszewska, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone: +48178518563, kom. 607310190

  e-mail: atomaszewska@ur.edu.pl

  pok./room 209, B3, A0

 

 

mgr inż. Aneta Zwolak - pracownik naukowo-techniczny / Aneta Zwolak, BEng, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516896

e-mail: azwolak@ur.edu.pl

pok./room 117, G4