Konferencja aerobiologiczna 2021

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

13-14 MAJ 2021 r., platforma telekonferencyjna ZOOM

Konferencja ogranizowana w formie online

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń, prof. US

dr hab. Dorota Myszkowska

dr Łukasz Grewling

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Wiktoria Jordan - Stasiło

dr inż. Katarzyna Kluska

mgr Magdalena Wójcik

 

WAŻNE DATY

- termin zjazdu: 13-14 maja 2021 r.

- termin rejestracji: 15 lutego -28 lutego 2021 r.

- termin nadsyłania abstraktów w języku polskim i angielskim: do 10 marca 2021 r.

- opłata konferencyjna do 20 marca 2021 r.

 

ABSTRAKTY, WYSTĄPIENIA USTNE, PLAKATY - WYTYCZNE

  • Abstrakty

Streszczenia referatów i posterów proszę nadsyłać do dnia 10 marca 2021 roku na adres e-mail: [email protected] Plik ze streszczeniem proszę podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (np. jankowalski.doc).

W ramach jednej opłaty konferencyjnej autor może zgłosić maksymalnie 2 streszczenia.

Abstrakt danego wystąpienia może być zgłoszony tylko raz i tylko przez jednego uczestnika. W przypadku prac kilku autorów abstrakt wystąpienia zgłasza tylko jeden autor.

W przypadku streszczeń przesłanych w 2020 roku, bardzo prosimy o potwierdzenie (na w/w maila) chęci uczestnictwa, publikacji streszczenia i formy wystąpienia (wsytapienie ustne lub poster).

Instrukcja przygotowania streszczenia:

  • Każde streszczenie nie może przekroczyć 1200 znaków ze spacjami plus tytuł, nazwiska autorów, afiliacje i adres e-mail autora do korespondencji.
  • Abstrakty powinny być napisane w języku polskim i angielskim.
  • Streszczenie musi zawierać tytuł (czcionka: Times New Roman; 14), nazwiska autorów (kapitaliki; czcionka: Times New Roman; 12), afiliację (czcionka: Times New Roman; 12) oraz adres e-mail (czcionka: Times New Roman; 12), tekst streszczenia (czcionka: Times New Roman; 12; interlinia 1,5),
  • Proszę zostawić jedną pustą linię pomiędzy: tytułem, nazwiskami autorów, adresami a początkiem tekstu.
  • Format dokumentu: .doc lub .docx  

 

  • Wystąpienia ustne

Wystąpienie   - 20 minut, w tym 15 minut prezentacja uczestnika, 5 minut dyskusja.

Prezentacje multimedialne  powinny być zapisane w programie Power Point w formie: Nazwisko_Imię.ppt / Nazwisko_Imię.pptx i dostarczone do organizatorów do dnia 10 maja 2021 r. 

Prezentacje będą udostępniane na platformie ZOOM bezpośrednio przez osoby wygłaszjące, jednakże organizatorzy proszą o dostarczenie plików na wypadek problemów technicznych.

 

  • Prezentacje posterowe

Wystąpienie   - 15 minut, w tym 10 minut prezentacja uczestnika, 5 minut dyskusja.

Format: plakat w formacie pojedynczego slajdu

Poster powinien być zapisany w  programie Power Point w formie: Nazwisko_Imię.ppt / Nazwisko_Imię.pptx i dostarczone do organizatorów do dnia 10 maja 2021 r. 

Postery będą udostępniane na platformie ZOOM bezpośrednio przez osoby wygłaszjące, jednakże organizatorzy proszą o dostarczenie plików na wypadek problemów technicznych.

 

DANE DO PŁATNOŚCI

Wysokość opłaty 50,00 zł

Termin wpłat: do 20 marca 2021 r.

Nr konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat:

92 1240 9660 1562 0000 0210 0114

dla wpłacających z zagranicy nr SWIFT Banku PEKAO S.A. : PKOPPLPW.

Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika konferencji_KonferencjaAerobiologiczna2021

 

Koszt konferencji obejmuje:

- druk materiałów konferencyjnych (książka abstraktów, program konferencji),  pozostałe materiały konferencyjne, koszty organizacyjne (w tym koszt przesłania materiałów pocztą do uczestników konferencji)

 

 

PLIKI DO POBRANIA

FORMULARZ REJESTRACJI - w materiałach do pobrania na dole strony

formularz prosimy wysyłać na adres [email protected] do 28 lutego 2021 r.

 W przypadku zgłoszeń przesłanych w 2020 roku, bardzo prosimy o ponowne przesłanie formularza z aktualnymi danymi.

 

SPONSORZY